کد خبر:376

خوب است بدانیم؛

دیوان عدالت اداری در آیینه قانون!


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ 19:30:20

بازتاب ایلام- حجت الله شیرزادی: بموجب اصل۱۷۳ قانون اساسی و بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس شده است.بر همین مبنا در سال ۱۳۶۰ قانون دیوان عدالت اداری تصویب و پس از بازنگری های مختلف، آخرین اصلاحات آن مربوط به سال ۱۳۹۲ می باشد، ذکر این نکته ضروری است که این دیوان از ۲ بخش تشکیل شده است بدین توضیح که وظیفه رسیدگی به شکایات مردم نسبت به تصمیمات دولت، ماموران دولتی و شیوه کار مراجع دولتی به شعب قضایی دیوان محول و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به شکایات واصله نسبت به آیین نامه ها، بخشنامه ها و مقررات خلاف قانون رسیدگی و صدور آرا وحدت رویه هم در زمره ی وظایف دیگر این هیات می باشد.

در ماده ی ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صلاحیت دیوان منحصر در موارد ذیل است:

۱- شکایات افراد حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و تصمیمات و اقدامات ماموران این واحد ها در امور مربوط به وظایف آنها.

۲-رسیدگی به شکایات افراد از آرا و تصمیمات قطعی کمیسیونهایی نظیر کمیسیون های مالیاتی، هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما، هیاتهای رسیدگی به تخلفات کارمندان اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها از آن جهت که این آرا و تصمیمات، مخالف قانون بوده و با صدور آنها مقررات نقض شده است.

۳-رسیدگی به شکایات کارمندان و حقوق بگیران دولتی که در بند سه ماده ۱۰ قانون فوق الذکر بدان تصریح شده و بر این اساس، رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی در صلاحیت دیوان بوده و افراد ذینفع می توانند با تقدیم دادخواست به شعب دیوان، رسیدگی بموضوع را تقاضا نمایند.

انشاءالله در نوشتارهای بعدی به موضوعات تخصصی تر مانند صلاحیت هیات عمومی دیوان، آرا و نظرات دیوان راجع به مصادیق خاص که مورد شکایت قرار گرفته و منتهی به صدور رای هیات عمومی شده است، موضوعاتی که از حیطه رسیدگی دیوان خروج موضوعی دارد و ...؛ بیشتر خواهیم پرداخت.


آخرین دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بنویسید

نام :
ایمیل :
دیدگاه :

پایگاه خبری تحلیلی بازتاب ایلام